Skip to main content

EKED-LOTO Eğitimi & Danışmanlık


Türkiye'de ve dünyada her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor ve bu kazalar sonucunda insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Meydana gelen bu olumsuzluklar beraberinde iş güvenliği kavramını daha fazla ön plana çıkarmıştır. Bu kavramın geliştirilmesi ile beraber işyerlerinde görev yapan iş güvenliği uzmanları kullanılan makine ve ekipmanlardan kaynaklı iş kazalarını önlemeye uğraşırlar.

Söz konusu kazalar ile birçok meslek hastalıkları ortaya çıkmasının yanı sıra, işçilerin sağlıklarını ve ekonomik güçlerini de kaybetmelerine sebep olmaktadır. İş güvenliğinin genel anlamıyla hedefi, çalışanların çalışma şartlarını en güvenli hale getirerek olumsuz olan ne varsa, hepsini bertaraf etmektir. Bu hedefe ulaşmak için, işletme sahipleri ve ilgili yöneticiler gereken bütün önlemleri devreye sokarak personel için daha sağlıklı ve risksiz alanlar oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu sayede insan sağlığının önemine daha fazla dikkat çekilirken, bireylerin ve toplumların bilinç düzeyinin artmasına sebep olmaktadır.

EKED-LOTO eğitim ve danışmanlık, işyerlerinin verimli çalışma sahalarına dönüşmesi adına ortaya koyduğu güvenlik tedbirleri ile bu amaca ilerleyen yolda ciddi oranda katkı sağlamaktadır.

EKED-LOTO Eğitimi & Danışmanlık

EKED - Loto (Etiketleme ve Kilitleme) Eğitimi

Eked Eğitimi: 8 saat
Eğitmen: EKED -LOTO alanında eğitim almış ve uzun yıllardır saha tecrübeli İş güvenliği Uzmanları
Eğitimin Amacı: Çalışanlara Makina veya ekipman bakım onarım montaj veya demontajı,
Eğitime kimler katılmalı: Bakım Onarım Sorumluları, İş güvenliği uzmanları, İşletme Müdürleri, İşletme Mühendisleri ,Formenler ,Süpervizörler
Eğitim Konu Başlıkları:
-Eked-Loto Nedir?
-Eked-Loto sistemin amacı
-Kilitleme ve Etiketlemenin önemi
-Bakım Onarım esnasında yaşanan Kazalar
-Eked-Loto ile ilgili mevzuatlar
-Eked-Loto Kullanımı
-Tehlike enerji Nedir?
-Tehlikeli Enerjinin kontrolü
-Eked-Loto ekipmanları ve genel tanıtım
-Eked-Loto sistemi nasıl oluşturulur?
-Eked-Loto uygulama adımları
-Eked-Loto sistemine dahil olanlar ve olmayanlar
-Eked-Loto görsel talimatlar ve prosedürler
-Eked-Loto sistemi bilgilendirme eğitimleri
-Eked-Loto sistemi uygulaması
-Eked-Loto vardiya sistemi oluşturma ve kontrol etme
-Eked-Loto sisteminde taşeron yönetimi
-Eked-Loto sistem denetimi
-Eked-Loto özel çözümler
-Eked-Loto sistemi uygulaması

EKED-LOTO Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı

EKED-LOTO bir başka ifadeyle etiketleme kilitleme sistemi işyerleri ve farklı çalışma alanlarında kullanılan güvenlik önlemleri ve ekipmanlardır.

Söz konusu sistem iş yerlerinde kullanılan son derece donanımlı yapıda olan ağır iş makineleri için yapılan bakım, onarım, revizyon ve temizlik işlemleri esnasında faaliyete geçerek yaşanması muhtemel tehlikeleri engelleyip ortadan kaldırır.

EKED-LOTO eğitim ve danışmanlık kapsamında verilen eğitimler sayesinde güvenlik uzmanlarının kontrol düzeyini artırmakla birlikte, aslen makineler ile enerji kaynaklarının arasında, ortaya çıkma ihtimali barındıran potansiyel tehlikeli enerji durumunu öğretmek.

Eğitimler ile, iş güvenliği uzmanları enerji kaynaklarının enerji verilmesi ya da devre dışı bırakılması konusunda ne zaman, nasıl bu hamleleri yapacağını öğrenir. Buna ek olarak, eğitimler esnasında güvenlik sistemlerinin kullanım şartların, durumları ve zamanları hakkında birçok değeri bilgiler alır ve eğitimi tamamlar.

Verilen EKED-LOTO danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin en temel hedefi, iş güvenliği ve sağlığı konularında işçilerin bilgi, bilinç ve kontrol seviyelerini yükselterek bu doğrultuda hareket etmelerini sağlamak.